ДЕСТИНАЦИЯ ЛОГОДАЖ

село Логодаж

     Село Логодаж се намира в планински район, на 15 километра западно от Благоевград, по пътя за границата с Република Македония. Край селото функционира граничен контролно-пропускателен пункт ГКПП Станке Лисичково.

     Селото се намира в близост от 2 km до язовир Стойковци. Почвата е удовлетворителна, за да прехранва селяните.

     Имат си една църква, в която се чете по български. Селото се състои от 200 къщи, български. През 1955 година Долната махала на Логодаж е обявена за отделно село и прекръстена на Станке Лисичково, по името на местния комунистически деец Станке Лисичков. През 1959 година двете махали са отново обединени под името Станке Лисичково. През 1993 година историческото име на селището е възстановено. В селото се намира Винарска изба Логодаж.

Логодажки баби

     Село Логодаж е район с висок икономически растеж и повишено благосъстояние на населението, с развита бизнес, техническа и социална инфраструктура, съхранена околна среда, с добри възможности за развитието на младото поколение, с подходяща среда за културен туризъм, ниско ниво на престъпността и антиобществените прояви. Народно читалище „Иван Чаушки“(с ръководител Дафинка Бойчева) е равноправен партньор на кметствата в пограничните села - Дренково, Клисура и Обел, като през годините читалището се е утвърдило като културно-просветен център.